Prosessen rundt utvelgelsen av CIGRE-rapporter

CIGRE er en global organisasjon med hovedsete i Paris, og som arbeider for å frembringe ny kunnskap knyttet til alle forhold vedrørende produksjon og overføring av store mengder elektrisk energi. Typiske medlemmer er universiteter, forskningsinstitusjoner, kraftselskap, regionalnett og leverandørindustrien til kraftselskapene.

Arbeidet er organisert i 16 Studiekomiteer, hver med et antall arbeidsgrupper under seg.

Den viktigste møteplassen for rapportering av ny kunnskap og nye prosjekter er Sesjonen i Paris, som arrangeres hvert annet år. Det å få antatt en CIGRE-rapport har høy status i bransjen i Norge så vel som internasjonalt.

Utvelgelsesprosessen av rapporter som skal presenteres her er som følger:

 • Det går ut en åpen invitasjon, der potensielle forfattere fra hele verden oppfordres til å komme med rapportforslag som adresserer et begrenset antall emner (vanligvis 3) innenfor hver av de 16 Studiekomiteenes arbeidsområde.
 • Forslag, i abstracts form, sendes Den norske komite, som går gjennom og ut de som skal gå videre til Paris for endelig godkjennelse.
 • Et internasjonalt panel godkjenner så de abstracts innenfor hver Studiekomite som kan videreutvikles til full rapport.
 • Den ferdige rapporten sendes til Den norske komite, som setter ned en gruppe på 2-3 fagpersoner for hver rapport. Disse leser rapportene, med tre mulige utfall av gjennomlesingen:
  • Godkjent uten kommentarer
  • Forslag til endringer
  • Ikke godkjent

(Typisk resultat er 1/3 godkjent uten endringer, 2/3 må endre/skrive om. Full forkastelse forekommer ytterst sjelden, da abstracts har vært underlagt en såpass grundig behandling.)

 • De som må revidere sine bidrag sender disse på nytt til Den norske komité, som lar de samme “reviewers” se på dem på nytt.
 • Fortsatt kan rapporten sendes i retur med beskjed om ytterligere “finpuss”. (ca. 10-15%)
 • De endelige rapportene sendes til Paris. Samtlige rapporter gjøres tilgjengelige for deltakerne på sesjonen i Paris med ISBN-nummer. I tillegg gjøres rapportene tilgjengelige på internett via e-CIGRE.
 • Rapportene presenteres og diskuteres på “Postersession” under Sesjonen.
 • Generell diskusjon på de enkelte studiekomiteenes møter i forhold til spørsmål reist omkring de utvalgte emnene for studiekomiteen.