Elkraftprisen

Den norske komite for CIGRE arbeider for å styrke norsk deltagelse i den utveksling av teknisk kunnskap og erfaring som foregår mellom landene innenfor CIGRE på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.

Formålet er å heve norsk fagkompetanse for å dekke energiforsyningens behov, og dessuten virke for at norske produkter og tjenester oppnår høyere internasjonal anerkjennelse for kvalitet og nytteverdi.

Som et ledd i denne virksomhet deler Den norske komite for CIGRE ut “Elkraftprisen” for utførte arbeider av høy faglig kvalitet, teoretisk og eller praktisk, innenfor komiteens interesseområder.

Prisen ble delt ut første gang for året 1990. Den norske komite for CIGRE er det besluttende organ for tildeling.


Elkraftprisen for 2020 er tildelt Carl Erik Hillesund fra Statnett for hans arbeid med kabelteknologi i B1.


Tidligere Elkraftprisvinnere:

 • Trond Magne Ohnstad
 • Kamran Sharifabadi
 • Vegar Syrtveit Larsen
 • Magne Meisingset
 • Kjell Halsan
 • Asgeir Mjelve
 • Rannveig S.J. Løken
 • Håkon Borgen
 • Magne Runde
 • Gunnar Evenset
 • Johan L. Amundsen
 • Arve Strandem
 • Olav B. Fosso
 • Terje Gjengedal
 • Ole Gjerde
 • Lars Lundgaard
 • Georg Balog
 • Asle Schei
 • Ivar Glende
 • Knut Herstad
 • Kåre Schjetne
 • Arne Johannsen
 • Thor A. Holte
 • Jarle Sletbak
 • Jovard Svoen
 • Kjell Bjørløv-Larsen
 • Magnar Ervik
 • Nils Flatabø