Elkraftprisen

Den norske komite for CIGRE arbeider for å styrke norsk deltagelse i den utveksling av teknisk kunnskap og erfaring som foregår mellom landene innenfor CIGRE på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.

Formålet er å heve norsk fagkompetanse for å dekke energiforsyningens behov, og dessuten virke for at norske produkter og tjenester oppnår høyere internasjonal anerkjennelse for kvalitet og nytteverdi.

Som et ledd i denne virksomhet deler Den norske komite for CIGRE ut “Elkraftprisen” for utførte arbeider av høy faglig kvalitet, teoretisk og eller praktisk, innenfor komiteens interesseområder.

Prisen ble delt ut første gang for året 1990. Den norske komite for CIGRE er det besluttende organ for tildeling.


Elkraftprisen for 2021 er tildelt Bjørn Gustavsen fra SINTEF Energi for hans arbeid innenfor CIGRE. Har har fra 2020 vært norsk representant i SC C4.


Tidligere Elkraftprisvinnere:

 • Carl Erik Hillesund (for 2020)
 • Trond Magne Ohnstad (for 2019)
 • Kamran Sharifabadi (for 2018)
 • Vegar Syrtveit Larsen (for 2017)
 • Magne Meisingset (for 2016)
 • Kjell Halsan (for 2015)
 • Asgeir Mjelve (for 2014)
 • Rannveig S.J. Løken (for 2013)
 • Håkon Borgen (for 2012)
 • Magne Runde (for 2011)
 • Gunnar Evenset (for 2010)
 • Johan L. Amundsen (for 2009)
 • Arve Strandem (for 2007)
 • Olav B. Fosso (for 2006)
 • Terje Gjengedal (for 2005)
 • Ole Gjerde (for 2004)
 • Lars Lundgaard (for 2003)
 • Georg Balog (for 2001)
 • Asle Schei (for 2000)
 • Ivar Glende (for 1999)
 • Knut Herstad (for 1998)
 • Kåre Schjetne (for 1997)
 • Arne Johannsen (for 1996)
 • Thor A. Holte (for 1995)
 • Jarle Sletbak (for 1994)
 • Jovard Svoen (for 1993)
 • Kjell Bjørløv-Larsen (for 1992)
 • Magnar Ervik (for 1991)
 • Nils Flatabø (for 1990)