CIGRE is a permanent non-governmental and non profit-making International Association based in France. It was founded in 1921.

CIGRE is a collaborative global community sharing knowledge and expertise. Across the world thousands of power system professionals are taking time out from their jobs in the industry and volunteering their time to collaboratively share their knowledge and experiences for the greater good of the industry.

This unique community is underpinned by a global network of 60 CIGRE organisations referred to as the National Committees, or NCs.

This wide geographic spread, combined with a variety of established experts, experienced practitioners and young professionals, enables CIGRE to offer the most diverse range of power system perspectives and experiences available from any organisation.

Information on how CIGRE is organized, and how it works, is found at the CIGRE website www.cigre.org

Latest:

Elkraftprisen for 2022

Styret i Den norske komite for CIGRE har tildelt Hallvard Faremo fra SINTEF Energi Elkraftprisen for 2022 for sitt lange og omfattende arbeid i CIGRE. Utdelingen skjedde ved en seremoni ved Vitenskapsakademiet den 8. juni. Vi gratulerer Hallvard. Prisen var vel fortjent.

Papers til Paris-sesjonen

Styret i Den norske komite for CIGRE fikk tilsendt 24 synopsier for CIGRE Sesjonen 2024. Disse ble 1. gangs behandlet i styremøte 8. juni. I tidsrommet etter dette styret har styret benyttet til kommunikasjon med forfatterne for å justere innholdet og for å rette opp noen formalfeil. De endelige synopsiene skal behandles i styremøte 17. august. Deretter blir de oversendt CIGRE innen fristen som er 26. august. Tilbakemeldinger fra studiekomiteene er forventet senest 6. november.

Hvorfor bli med i CIGRE? Last ned brosjyren på norsk.