Den norske komite for CIGRE

Hva er Cigre?

CIGRE er en kilde til kunnskap om kraftsystemet – generering, nett, markeder og komponenter. Organisasjonen er et nettverk for kompetansebygging gjennom innsamling og deling av brukererfaringer.

cigre.org

CIGRE ble etablert i 1921 i Paris og er et globalt fellesskap, som har som formål å utvikle samarbeid og dele ekspertise innen fagområder knyttet til kraftsystemet. En viktig oppgave er å legge grunnlag for å knytte de ulike lokale kraftsystemene sammen. Norge har vært medlem siden oppstarten i 1921. I sentrum står CIGREs 61 nasjonalkomiteer med tusenvis av fagfolk fra over 90 land og 1250 medlemsorganisasjoner.

Nyheter

Påmeldingen til årets Paris Sesjon har startet. Du finner link til påmeldingsskjemaet under siden som omhandler sesjonen.

Rekordmange norske artikler (20) godkjent til hovedsesjonene i Paris!

Presentasjon av disse i Trondheim 15/5-2024. Foredrag, postersesjon og lunsj. Les mer. Program.

Elkraftprisen for 2023 er tildelt Diarmid Loudon, Efla for hans innsats innen kraftledninger. Prisen vil bli utdelt 28/5-2024.

Informasjonsbrosjyre

CIGRE driver et av verdens fremste kunnskapsprogram, som består av tekniske områder som er organisert i 16 spesifikke studiekomiteer. Studiekomiteene omfatter alle kjerneområdene i kraftsystemet og organiserer en rekke aktive arbeidsgrupper på de ulike områdene.
Arbeidsgruppenes oppdrag er å løse konkret utfordringer som kraftsystemet står overfor. Gruppene består av medlemmer med praktisk og teoretisk kunnskap som er relevant for oppdraget. Flere av arbeidsgruppene er etablert på bakgrunn av norske initiativ der nasjonale og internasjonale eksperter deltar for å løse felles oppgaver.
CIGRE Norges mål er at vi kal ha nasjonale representanter i alle CIGREs 16 studiekomiteer og medlemmer i de arbeidsgruppene som er relevante for Norge. For perioden 2022-2024 er CIGRE Norge representert med minst en deltaker i hver av studiekomiteene. I to av komiteene har Norge lederskapet.

Arbeidet til CIGRE har gjennom 100 år bidratt til utvikling av mange av de viktigste tekniske områdene i det moderne kraftsystemet.

CIGREs digitale bibliotek, e-CIGRE.org, er en av verdens fremste kilder for objektiv og faktabasert kunnskap for kraftsystemet.

Her finnes CIGREs anerkjente publikasjoner, utviklet gjennom samarbeidsdeling av «erfaringer fra den virkelige verden». CIGREs studiekomiteer har utarbeidet tekniske rapporter ved hjelp av sine arbeidsgrupper.
Rapportene brukes som grunnlag for sjøkabler, HVDC installasjoner, isolasjonskoordinering og innenfor mange andre områder. Det er også tett kontakt mellom CIGRE og lokale norske faggrupper som f.eks. brukergruppene for gassisolerte anlegg og for kraft- og industritransformatorer.

NGN sitt mål er å få den unge generasjonen inn i CIGRE-verdenen, et sted hvor fagfolk i tidlig karriere kan føle seg komfortable med å dele sine ideer og få kunnskap og informasjon. Her er det muligheter til å bli involvert i CIGRE arbeidsgrupper og tekniske arrangementer.

Studenter og unge fagfolk (alder <35 år og arbeidserfaring <10 år) kan bli medlem i CIGRE NGN. I Norge er det etablert en nasjonal komite. For de som er interessert i å bli med i CIGRE, er NGN en god måte å engasjere seg på og få tilgang til kunnskap og et faglig nasjonalt og internasjonalt nettverk

 • Rannveig Løken, Statnett (leder)
 • Jan-Roger Andersen, Nexans
 • Lars Lundgaard, SINTEF Energiforskning
 • Sigrun Kavli Mindeberg, NVE
 • Ketil Sagen, Energi Norge
 • Jens Auset, Hitachi Energy Norway
 • Geir Aalvik, Statkraft
 • Asgeir Mjelve, Elvia
 • Hans Kr. Høidalen, NTNU
 • Bjørnar Brattbakk
 • Telefon: +47 916 09 238
 • e-post: cigrenorway@gmail.com

Det er flere typer medlemskap (medlemspris for 2023 i parentes):

 • Kollektiv I medlem – virksomheter
  (over 500 ansatte – 23.500 kr / under 500 ansatte – 20.000 kr)
 • Kollektiv II medlem – undervisningsinstitusjoner (9.800 kr)
 • Individuell I medlem – enkeltpersoner (1.740 kr)
 • Individuell II medlem – enkeltpersoner under 35 år (870 kr)
 • Studentmedlemmer – studenter ved høyskoler/universitet (gratis)
 • Honorære medlemmer – personer som er honorert av CIGRE (gratis)

Den norske komite for CIGRE arbeider for å styrke norsk deltagelse i den utveksling av teknisk kunnskap og erfaring som foregår mellom landene innenfor CIGRE på området produksjon og overføring av elektrisk kraft.

Formålet er å heve norsk fagkompetanse for å dekke energiforsyningens behov, og dessuten virke for at norske produkter og tjenester oppnår høyere internasjonal anerkjennelse for kvalitet og nytteverdi.

Som et ledd i denne virksomhet deler Den norske komite for CIGRE ut “Elkraftprisen” for utførte arbeider av høy faglig kvalitet, teoretisk og eller praktisk, innenfor komiteens interesseområder.

Prisen ble delt ut første gang for året 1990. Den norske komite for CIGRE er det besluttende organ for tildeling.

Siste gang prisen ble delt ut var i mai 2024. Diarmid Loudon, Efla ble da tildelt prisen for 2023.

 • Diarmid Loudon (2023)
 • Hallvard Faremo (2022)
 • Bjørn Gustavsen (2021)
 • Carl Erik Hillesund (2020)
 • Magne Ohnstad (2019)
 • Kamran Sharifabadi (2018)
 • Vegar Syrtveit Larsen (2017)
 • Magne Meisingset (2016)
 • Kjell Halsan (2015)
 • Asgeir Mjelve (2014)
 • Rannveig S.J. Løken (2013)
 • Håkon Borgen (2012)
 • Magne Runde (2011)
 • Gunnar Evenset (2010)
 • Johan L. Amundsen (2009)
 • Arve Strandem (2007)
 • Olav B. Fosso (2006)
 • Terje Gjengedal (2005)
 • Ole Gjerde (2004)
 • Lars Lundgaard (2003)
 • Georg Balog (2001)
 • Asle Schei (2000)
 • Ivar Glende (1999)
 • Knut Herstad (1998)
 • Kåre Schjetne (1997)
 • Arne Johannsen (1996)
 • Thor A. Holte (1995)
 • Jarle Sletbak (1994)
 • Jovard Svoen (1993)
 • Kjell Bjørløv-Larsen (1992)
 • Magnar Ervik (1991)
 • Nils Flatabø (1990)