Den norske Cigre-komiteens faglige konferanse i 2024

På denne fagkonferansen presenteres årets artikler/rapporter til hovedsesjonen i Paris.

Dette har tidligere vært et litt lukket arrangement, men på grunn av det store antallet aksepterte artikler til hovedsesjonen i 2024, ønsker vi å lage en begivenhet ut av dette.

Arrangementet går over en dag med presentasjon av utvalgte papers og artikler og med postersesjon i tillegg.

Arrangementet finner sted 15.05.2024 på NTNU i Trondheim. Auditorium EL6 er reservert med plass til 120 personer. Det vil komme invitasjon til påmelding på nyåret 2024.