Den norske Cigre-komiteens faglige konferanse i 2024

På denne fagkonferansen presenteres årets artikler/rapporter til hovedsesjonen i Paris.

Dette har tidligere vært et litt lukket arrangement, men på grunn av det store antallet aksepterte artikler til hovedsesjonen i 2024, ønsker vi å lage en begivenhet ut av dette.

Arrangementet går over en dag med presentasjon av utvalgte rapporter og med postersesjon i tillegg. Noen inviterte innledere setter utfordringene i perspektiv.

Program 15.05.2024, NTNU-Trondheim, Auditorium EL6. Full invitasjon finner du her.

KlokkenTema       Foredragsholder
09:00Registrering  
09:20Åpning – CIGRE i Norge og verdenRannveig Løken, CIGRE og Statnett
09:45Elkraftsystemet – utfordringer og forskningMichael Belsnes, SINTEF
10:10Pause 
10:25 Presentasjon av fire rapporter KomponenterOn-site GIC withstand experiment, Kleivi, Statnett
HVDC cables with less environmental impart, Doedens, Nexans
High-temp. low-sag conductors in high ice load regions, Thorsteinsson, Statnett
Experience with 132 kV SF5-free digital substation, Pollestad, BaneNor/Elvia
11:25Lunsj 
12:25Presentasjon av fire rapporter SystemerDemand side response during 2022/23 energy crisis, Hofmann, Statnett/NTNU
Wide area monitoring and protection- application and infrastruct., Uhlen, NTNU
Connection products in electricity grids, Gramme, Lede
Flexibility for increased electrification and utilization in distrib., Kjølle, SINTEF
13:25Pause 
13:40Postere med de øvrige 12 rapportene 
14.40Pause 
14:55Next Generation Network 
15:05Teknologibehov hos energiverkTormod Kleppa, Hafslund E-CO
15:30CIGRE – Nytteverdi for industrienGeir Clasen, Nexans
15:55AvslutningRannveig Løken, CIGRE Norge
16:00Slutt 

Arrangementet finner sted 15.05.2024 på NTNU i Trondheim. Auditorium EL6 er reservert med plass til 120 personer. Det serveres en enkel lunsj til påmledte deltagere. Arrangementet er gratis.