Paris-sesjonen

Generelt

Paris Sesjonen arrangeres alltid i Paris i årstall med like nummer. I 2024 arrangeres sesjonen i perioden 25. til 30. august. Sommer-OL arrangeres i Paris i juli/august med avslutning 11. august, med andre ord i god tid før sesjonen starter. Det som kan skape litt problemer på hotellsiden er at Paris 2024. Paraolympic Games starter den 28. august. Det er derfor å anbefale at man er tidlig ute med bestillinger.

Påmelding

Det er nå åpnet for påmeldinger. Som tidligere har CIGRE Norge valgt å administrere påmeldingene fra Norge. Som norsk CIGRE-medlem skal du melde deg på sesjonen ved å benytte denne linken:

https://ncsessionform.cigre.org/TNWJZ

Du fyller ut skjemaet og dette sendes automatisk til det norske registreringssystemet. Påmeldingen er først gyldig når seminaravgiften er registrert innbetalt. Merk at «early bird» påmeldingen varer fram til 15. mai.

Dersom du har behov for faktura, ta kontakt med Bjørnar Brattbakk – cigrenorway@gmail.com.

Her her finner du også link til CIGRE Session 2024.

Synopsier til sesjonen

I år kom det inn 25 norske artikler. 24 av disse er akseptert. Når vi kom til innsending fulle rapporter av sto vi igjen med 20 (fire ble trukket). Full aksept for rapporter kommer senest 6. mai.

Utvalgte papers vil bli presentert på den faglige konferansen til CIGRE Norge den 15. mai 2024

Prosessen rundt utvelgelsen av CIGRE-artikler

Den viktigste møteplassen for rapportering av ny kunnskap og nye prosjekter er Sesjonen i Paris, som arrangeres hvert annet år. Det å få antatt en CIGRE-artikkel har høy status i bransjen i Norge så vel som internasjonalt.

Arbeidet er organisert i 16 Studiekomiteer, hver med et antall arbeidsgrupper under seg. Disse komiteene utarbeider temaer som ønskes belyst på konferansen (disse kalles «preferential subjects» og bekjentgjøres i «call for paper» på www.cigre.org).

Utvelgelsesprosessen av rapporter som skal presenteres her er som følger (prosessen er i utvikling med noen mindre nasjonal kontroll enn tidligere):

  • Det går ut en åpen invitasjon, der potensielle forfattere fra hele verden oppfordres til å komme med rapportforslag som adresserer et begrenset antall emner (vanligvis 3) innenfor hver av de 16 Studiekomiteenes arbeidsområde.
  • Forslag, i abstracts form, sendes Den norske komite, som går gjennom og siler ut de som kan gå videre til Paris for endelig godkjennelse. Dette gjøres for kvalitetssikring og for å sørge for at forslagene treffer utlysningen.
  • Et internasjonalt panel godkjenner så abstracts for videreutvikling til full rapport innenfor hver Studiekomite.
  • Den ferdige rapporten sendes til Den norske komite for kvalitetssikring og en runde med oppdateringer, før rapporten sendes inn til Cigre sentralt for review i studiekomiteene.
  • Rapporter kan forkastes i studiekomitene basert på faglig kvalitet, begrensninger i totalt antall rapporter på ulike temaer, samt en totalvurderingen.
  • Samtlige rapporter gjøres tilgjengelige for deltakerne på sesjonen i Paris med ISBN-nummer. I tillegg gjøres rapportene tilgjengelige på internett via e-CIGRE.
  • Rapportene presenteres og diskuteres på “Postersession” under Sesjonen.
  • Generell diskusjon på de enkelte studiekomiteenes møter er basert på spørsmål reist omkring de utvalgte emnene for studiekomiteen.