Paris-sesjonen

Generelt

Paris Sesjonen arrangeres alltid i Paris i årstall med like nummer. I 2024 arrangeres sesjonen i perioden 25. til 30. august. Sommer-OL arrangeres i Paris i juli/august med avslutning 11. august, med andre ord i god tid før sesjonen starter. Det som kan skape litt problemer på hotellsiden er at Paris 2024 Paralympic Games starter den 28. august. Det er derfor å anbefale at man er tidlig ute med bestillinger. Påmeldinger til sesjonen skjer først på nyåret og vil foregå gjennom den norske CIGRE-komiteen.

Påmeldingsskjema for sesjon en i 2024 vil bli sendt på nyåret 2024. Her er link til CIGRE Session 2024.

Synopsier til sesjonen

I år kom det inn 25 norske artikler. 24 av disse er akseptert, noe som er rekord!

Tidsskjema for produksjon av papers er som følger (siste frist):

  • 06.02.2024 – frist for innsending av papers til CIGRE
  • 06.05.2024 – full aksept for papers

Utvalgte papers vil bli presentert på den faglige konferansen til CIGRE Norge den 15. mai 2024

Prosessen rundt utvelgelsen av CIGRE-artikler

Den viktigste møteplassen for rapportering av ny kunnskap og nye prosjekter er Sesjonen i Paris, som arrangeres hvert annet år. Det å få antatt en CIGRE-artikkel har høy status i bransjen i Norge så vel som internasjonalt.

Arbeidet er organisert i 16 Studiekomiteer, hver med et antall arbeidsgrupper under seg. Disse komiteene utarbeider temaer som ønskes belyst på konferansen (disse kalles «preferential subjects» og bekjentgjøres i «call for paper» på www.cigre.org).

Utvelgelsesprosessen av rapporter som skal presenteres her er som følger (prosessen er i utvikling med noen mindre nasjonal kontroll enn tidligere):

  • Det går ut en åpen invitasjon, der potensielle forfattere fra hele verden oppfordres til å komme med rapportforslag som adresserer et begrenset antall emner (vanligvis 3) innenfor hver av de 16 Studiekomiteenes arbeidsområde.
  • Forslag, i abstracts form, sendes Den norske komite, som går gjennom og siler ut de som kan gå videre til Paris for endelig godkjennelse. Dette gjøres for kvalitetssikring og for å sørge for at forslagene treffer utlysningen.
  • Et internasjonalt panel godkjenner så abstracts for videreutvikling til full rapport innenfor hver Studiekomite.
  • Den ferdige rapporten sendes til Den norske komite for kvalitetssikring og en runde med oppdateringer, før rapporten sendes inn til Cigre sentralt for review i studiekomiteene.
  • Rapporter kan forkastes i studiekomitene basert på faglig kvalitet, begrensninger i totalt antall rapporter på ulike temaer, samt en totalvurderingen.
  • Samtlige rapporter gjøres tilgjengelige for deltakerne på sesjonen i Paris med ISBN-nummer. I tillegg gjøres rapportene tilgjengelige på internett via e-CIGRE.
  • Rapportene presenteres og diskuteres på “Postersession” under Sesjonen.
  • Generell diskusjon på de enkelte studiekomiteenes møter er basert på spørsmål reist omkring de utvalgte emnene for studiekomiteen.