NRCC – nordisk regionalt råd

Nordisk regionalt råd for CIGRE (NRCC) er et av fire slike sammenslutninger innen CIGRE familien. Det består av de nasjonale komiteene fra Danmark, Estland, Finland, Island, Norge og Sverige.

Nordisk regionalt råd vil:

  • Arbeide for å oppnå tilleggsgevinst til den nasjonale komiteene i regionen.
  • Bygge opp CIGRE aktiviteter i et større geografisk område, og øke interaksjonen mellom eksperter i regionen.
  • Stimulere til aktiviteter på regionalt nivå (Symposium, Collokvium etc.) med mindre finansiell risko og økt deltagelse, sammenlignet med aktiviteter basert på nasjonale komiteer alene.

Sympositet i Trondheim i 2025 er et resultat av dette arbeidet.