Elkraftprisen

Elkraftprisen 2023 ble tildelt Diarmid Loudon fra Efla for hans innsats i CIGRE, her sammen med komiteleder Rannveig Løken i Den norske komite for CIGRE.