Forfatter: Bjørnar Brattbakk

  • Oppgadert nettside

    Etter problemer med konkurs hos vårt web-hotell, er nå vår nettside cigre.no oppe og går igjen. CIGRE Norge jobber med å få lagt inn stoffet igjen. Vi håper at alle har forståelse for at det tar litt tid, men det kommer etter hvert.